Byggeri på skrående grund

Opførelsen af huse på skrående grunde kræver omhyggelig planlægning, for at udnytte terrænet mest optimalt. Det kan indebære en opførelse af flere niveauer eller en arkitektonisk tilpasning, som følger terrænet naturligt.  Terrasseformede haver og støttemure kan indgå som en del af designet. Byggeriets materialer vælges særligt med tanke på deres evne til at tilpasse sig terrænet.   

Samlet set vil de arkitektoniske løsninger oftest resulterer i skønne lysindfald og tydelig optimering af udsigten.