Byggeriets faser - fra boligdrømme til drømmebolig

Vi tilbyder vores bygherre et tæt samarbejde omkring deres nye bolig, ombygning eller tilbygning.
Vores fornemmeste opgave er at få opfyldt jeres drømme, både med hensyn til design, funktionalitet og ikke mindst budget. Vi vil på alle typer projekter få afstemt forventningerne med det samme, således at vi kan opnå det optimale sammen med jer. På et tidligt tidspunkt kommer vi med en vurdering af, hvordan idéen kan realiseres, og ofte kommer der flere alternativer på bordet.


Der er en række faser, som vi skal igennem sammen, før I kan flytte ind i jeres drømmebolig. På Lundhilds tegnestue er vi gerne med hele vejen fra den kreative sparring i starten, indtil byggeriet står klar til indflytning.
Det er en proces med mange tråde, der skal trækkes, og mange detaljer, der skal på plads hen ad vejen. Vi har stor erfaring med at rådgive især private bygherrer gennem byggeriets faser, så fejl minimeres og budget samt tidsplan bliver overholdt.

Vores overordnede tilgang til processen og samarbejdet med bygherre er den samme, uafhængigt af om det er et nyt byggeri, vi sidder med, eller om vi skal opfylde et ønske om at ændre og optimere en eksisterende bolig.

 • Fase 1: Idé & program

  Vi indleder oftest samarbejdet med et møde på tegnestuen, og tidligt i processen kommer vi ud til jer og ser på huset og/eller grunden. Inden den første streg tegnes, er det vigtigt, at vi får kendskab til jeres ønsker, behov og tanker om det kommende projekt, ikke mindst de økonomiske og tidsmæssige rammer.
  Rådgiveren er særligt uddannet til at varetage arkitektur, teknik, tid og økonomi i planlægnings- og byggeopgaver og varetager samtidig de menneskelige, æstetiske og funktionelle aspekter i en helhedsløsning.
  Tegnestuen har specialiseret sig i at vejlede private i byggeprocessen. I denne proces har Lundhilds tegnestue ofte bygherre med ved tegnebrættet for at opnå det bedste samarbejde og resultat.

  Der er mange gode grunde, men inden I skriver under på købet af en ny byggegrund, kan det være en god idé at benytte Lundhilds tegnestue som rådgiver. Det gælder især, hvis I ønsker at bygge på en speciel grund, hvor der ofte skal tages højde for lokalplaner, rettigheder og placering på grunden.

 • Fase 2: Skitseforslag

  Projektet begynder at tage form. I skitseforslaget kan I se den arkitektoniske idé bearbejdet, og at jeres ønsker og behov bliver opfyldt. Vi giver jer 3D billeder og rumlige tegninger, så I kommer så tæt på virkeligheden som muligt.
  Skitseforslaget viser bygningens placering på grunden, orientering i forhold til sol, lys, natur og terræn. Her er også vist plan- og facadetegninger samt inspirationsbilleder og eventuelle materialevalg.

 • Fase 3: Myndighedsprojekt

  Når idéerne i skitseforslaget er godkendt af alle parter, går vi i gang med myndighedsprojektet, der danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. Vi indsender bl.a. plan- og facadetegninger, viser placering på byggegrunden, kloakering, adgangsveje til grunden mm. Vi sikrer os, at alle gældende lovkrav bliver overholdt. I denne fase indgår normalt en ingeniør, som vi gerne koordinerer med.

  Skulle der opstå nogle udfordringer med at få byggetilladelsen i hus, tager vi dialogen med kommunen. Vi har erfaringen, og er inde i termerne. Desuden er vi ikke på samme måde følelsesmæssigt bundet til projektet som bygherre, hvilket kan være en fordel i en sommetider bureaukratisk forhandlingsproces.

 • Fase 4: Udbudsmateriale

  Der kommer flere og flere detaljer på plads. Før projektet kan sendes i udbud skal bygherre beslutte under hvilken entrepriseform, byggeriet skal udføres. Vi fortæller om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer, så I kan træffe det rigtige valg til netop jeres projekt (totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise).

  Hovedentreprise, udbud:
  Ved en hovedentreprise er det den valgte hovedentreprenør, som også har byggeledelse på pladsen og ikke tegnestuen.
  Tegnestuen vil repræsentere bygherre på pladsen i form af deltagelse til byggemøder, stikprøvekontrol og løbende projektopfølgning.
  Typisk vil vi udsende det til tre bydende hovedentreprenører, og det er hovedentreprenøren, der vælger egne underentreprenører, såsom VVS, EL mm.

  Fagentreprise, udbud:
  Ved en fagentreprise er det typisk tegnestuen, der har den daglige byggeledelse på pladsen og vil repræsentere bygherre over for samtlige håndværkere.
  Afholdelse af byggemøder og den daglige opfølgning vil blive varetaget af os – fra opstart til indflytning vil tegnestuen repræsentere bygherre på pladsen.
  Der bliver taget direkte kontakt til alle de bydende, og typisk vil vi udbyde til tre stk. af hver entreprise.
  Ofte kommer de bedste priser ind ved denne form for udbud, men der skal sættes økonomi af til tegnestuens udgifter ifm. byggeledelse.

 • Fase 5: Udsendelse, dialog, optimering og kontrakt

  Vores tegninger og arbejdsbeskrivelser danner grundlag for den prissætning, som entreprenører, herunder både hoved- og fagentreprenører, giver efter udbudsrunden. Konkurrenceelementet i udbuddet sikrer, at priserne holdes nede, og vi rådgiver bygherre i valget af entreprenør ud fra de indkomne tilbud samt ud fra det kendskab, vi i forvejen har til de mulige samarbejdsparterne og deres styrker i forhold til det enkelte byggeprojekt.

  Når udbudsmaterialet er klar, ringer vi rundt til potentielle entreprenører og spørger ind til projektet for at undersøge, om de har tiden og evnerne til at løfte opgaven.
  Herefter sendes projektet i udbud.

  I tilbudsfasen er der ofte en tæt dialog med de bydende, men det kan variere meget fra projekt til projekt.

  Når priserne kommer ind, er det sjældent den endelige pris. Ofte skal der optimeres på projektet efter første udbudsrunde for at sikre, at den ønskede target pris kan rammes.

  Efter valget af entreprenør er truffet, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem bygherre og den valgte entreprenør. Ofte er det Lundhilds tegnstue, der varetager bygherres interesser på byggepladsen og dermed sikrer, at projektet bliver udført i overensstemmelse med bygherres ønsker og projektets intentioner.

 • Fase 6: Projektopfølgning

  Byggeriet bliver til virkelighed. Vi er med på byggepladsen som bygherres rådgiver og ser til, at I får opfyldt præcis de ønsker, som er aftalt for jeres kommende bolig. Det kan være en stor fordel at have en arkitekt tilknyttet som rådgiver i et byggeprojekt, fordi det kræver et godt overblik over alle projektets dele at sikre en problemfri byggeproces. Vi tager ansvar for at holde overblikket på bygherres vegne og forklarer og involverer bygherre undervejs, så alle er med på, hvordan forløbet skrider frem.

  Det er altid en stor dag, når et projekt endegyldigt er færdigt, og nøglerne bliver afleveret til husets beboere, der har set frem til det her tidspunkt længe. Vi vil gøre vores yderste for, at I kan stå her i jeres drømmehus og se på jeres livs investering som en positiv oplevelse både før, under og efter byggeriet står klar til indflytning.

  Ved at have en arkitekt tilknyttet byggeprojektet bliver der investeret i gennemtænkte løsninger, som vi håber vil give jer en funktionel hverdag med daglig glæde i mange år fremover.

Kontakt os
 

Skriv en besked til os - så vender vi hurtigt tilbage til dig.