Privatlivspolitik

Dine oplysninger er i trygge hænder

Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os. Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vi indsamler personoplysninger

Lundhilds tegnestue ApS indsamler og anvender personoplysninger:

 1. I forbindelse med personaleadministration
 2. Ved salg og markedsføring til potentielle kunder
 3. Ved leverancer til kunder samt
 4. Ved besøg på vores hjemmeside

Kontaktoplysninger

Selskab: Lundhilds tegnestue ApS
Adresse: Vitus Berings Plads 1, 1. sal, 8700 Horsens
CVR-nr.: 28 29 67 97
Telefonnr.: 44 49 00 54
Mail: post@lundhild.dk
Att. Steen Lundhild
Website: www.lundhild.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Medarbejdere: Når vi indsamler personoplysninger fra vores medarbejdere eller ansøgere, sker det med det formål at kunne administrere ansættelsesforholdet, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og for at kunne udøve ledelsesretten.

Medarbejdernes personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Medarbejderne får særskilt oplysning om vores indsamling og anvendelse af medarbejderoplysninger samt underskriver eventuelt en samtykkeerklæring i forhold til de behandlingsaktiviteter, hvor et samtykke er påkrævet.

Behandlingen af medarbejdernes data er baseret på forskellige retsgrundlag i henhold til karakteren af data. Således kan det dreje sig om følgende retsgrundlag fra databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Opfyldelse af ansættelseskontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

Ligeledes kan behandlingen baseres artikel 9, stk. 2, litra b (overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder).

Salg og markedsføring: Når vi indsamler personoplysninger fra potentielle kunder, sker det for at kunne drive vores virksomhed ved at forøge vores salg. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Legitim interesse (litra f)

Kunder: Når vi indsamler personoplysninger fra kunder, sker det med det formål at kunne levere vores services til kunden, samt sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Opfyldelse af kontrakt (litra b)
 • Overholde en retlig forpligtelse (litra c)
 • Legitim interesse (litra f)

Besøg på hjemmeside: Når vi indsamler personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside er formålet at indsamle oplysninger, der kan anvendes til salg af vores services baseret på den interesse, der er vist ved anvendelse af vores hjemmeside. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

Vi anvender desuden personoplysningerne om besøgendes færden på vores hjemmeside til at gøre vores service bedre. Læs mere om vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik på www.lundhild.dk.


Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med personaleadministration indsamler vi almindelige personoplysninger til opfyldelse af et ansættelsesforhold. Medarbejderne er tilstrækkeligt informeret herom.

Ved salg og markedsføring, fx ved brug af vores kontaktformular på hjemmesiden eller på facebook, indsamler vi almindelige oplysninger, såsom men ikke begrænset til, navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Ved leverancer til kunder indsamler vi almindelige oplysninger (kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og lignende).

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi oplysninger via cookies. Disse oplysninger er særskilt oplyst i vores cookiepolitik på www.lundhild.dk.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Som udgangspunkt videregiver vi ikke personoplysninger til andre. Dog udleverer vi personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det. Vi videregiver også personoplysninger til vores databehandlere, fx vores revisor.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videresender ikke personoplysninger til tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra ansøgere, vores medarbejdere, potentielle kunder, kunder, fra besøgende på vores hjemmeside og facebook.

Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi ikke personoplysninger i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle og anvende personoplysningerne.

Centrale personoplysninger, såsom ansættelseskontrakt og andet central dokumentation, om fratrådte medarbejdere gemmes i op til 5 år. Andre oplysninger om medarbejdere slettes som udgangspunkt, når ansættelsesforholdet ophører, men i visse tilfælde er vi forpligtede ved lov til at opbevare oplysninger om fragåede medarbejdere i et længere tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør. Det kan også være, at karakteren af ansættelsesforholdets ophør har medført, at vi er berettigede til at opbevare personoplysninger i et vist tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgninger, herunder uopfordrede ansøgninger, gemmes i op til 6 måneder.

Personoplysninger om kunder opbevarer vi så længe aftaleforholdet består. Nogle af oplysningerne opbevarer vi i 10 år grundet vores ansvarspligt ift. byggeriet. Ved erhvervskunder er vores ansvarspligt dog 5 år.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er et samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter oplysningerne.

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og grundlaget for vores behandling er dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med reglerne.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringen eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til direkte markedsføring. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, hvortil vi bruger dine personoplysninger, er der også mulighed for at du kan indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Læs evt. mere her

Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik - på baggrund af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og for at forbedre hjemmesiden.

Denne side er sidst opdateret d. 17.03.2020