Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark
Ring Søpark

Se flere billeder
fra dette projekt

Ring Søpark

Boligbyggeri med mange muligheder

Lundhilds tegnestue har fået til opgave at udvikle 100 boliger ved Ring Søpark i Brædstrup nær Horsens.

Ring Søpark ligger i et smukt og kuperet område gennemskåret af erosionskløfter og beliggende på kanten af en stor ådal. Den nye bebyggelse skal opfattes som en integreret del af området, og samtidig skal den være en præcis og smuk kant mellem byen og vandet. For størstedelen af boligernes vedkommende er der en vidstrakt udsigt over søen og ådalen.

vignetter-til-projekter/s35c-409121620010-copy.jpg

Med denne prioritering i højsædet har vi, som udgangspunkt, disponeret med ca. 77 boligenheder. I den naturlige aftrapning i terrænet mod søen placeres otte grupper à ca. tre rækkehuse i to etager og 27 større parcelhusgrunde til individuelt byggeri. Parcelgrundene skal fremstå som en del af hele Ring Søpark, og parcelhusejerne skal, i samme omfang som alle øvrige beboere, bidrage til at opretholde fællesområderne. Hver gruppe er placeret, så der opnås mest mulig udsigt til søen. De sammenbyggede enheder bliver naturligt opdelt via spring i facaden og differentiering af etageantallet for de enkelte boliger.

vignetter-til-projekter/s35c-409121620012-copy.jpg

Udenomsarealerne er naturligt opdelt, så der opnås private terrasser både i og over terrænniveau. Hver gruppe af boligenheder brydes af en serie mindre, men sammenhængende uderum, der sikrer mulighed for færden, leg og aktivitet samt en udsigt ind mellem boligerne.

 

Udvalgte billeder og video fra projektet