Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård

Se flere billeder
fra dette projekt

Naturprojekt i Daugård

Modernisering i tilknytning til naturen

Naturprojektet i Daugård omfatter en etableringen af læhegn, skovrejsning, samt nye landskabselementer i form af to nye søer, ombygning og renovering af de eksisterende bygninger. Hensigten er, at hæve den æstetiske oplevelse af det natur skønne område med et arkitektonisk udtryk der falder ind i naturen.

I nær tilknytning til den samlede bebyggelse opføres en medarbejderbolig. Medarbejderboligen skal rumme faciliteter til fastboende arbejdskraft. Den placeres mod øst i den symmetriske bebyggelsesplan, på linje med et eksisterende hovedhus. Boligen får udsigt mod øst og syd til de nye søer og udsigt over Vejle Fjord.

Den nye bolig opføres i et enkelt moderne arkitektonisk udtryk, der komplementerer de eksisterende bygninger. Der anvendes naturmaterialer og bygningen får en klar afgrænset form.

Udvalgte billeder og video fra projektet