Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård
Naturprojekt i Daugård

Se flere billeder
fra dette projekt

Naturprojekt i Daugård

 

Naturprojektet i Daugård omfatter bl.a. en etableringen af læhegn, skovrejsning, samt nye landskabselementer i form af 2 nye søer, ombygning og renovering af de eksisterende bygninger. Hensigten er, at hæve den æstetiske oplevelse af det natur skønne område med et arkitektonisk udtryk der falder ind i naturen.

I nær tilknytning til den samlede bebyggelse opføres en medarbejderbolig. Medarbejderboligen skal rumme faciliteter til fastboende arbejdskraft. Den placeres mod øst i den symmetriske bebyggelsesplan, på linje med et eksisterende hovedhus. Boligen får udsigt mod øst og syd til de nye søer og udsigt over Vejle Fjord.

Den nye bolig opføres i et enkelt moderne arkitektonisk udtryk, der komplementerer de eksisterende bygninger. Der anvendes naturmaterialer og bygningen får en klar afgrænset form.

Udvalgte billeder og video fra projektet