Husodde Camping
Husodde Camping
Husodde Camping
Husodde Camping

Se flere billeder
fra dette projekt

Husodde Camping

Plads til familien, reception og butik

Grundidéen er at tegne et sted, hvor fritidsinteresser kan integreres naturligt i den daglige rytme i huset.

De to bygningskroppe ligger parallelt for hinanden og er forbundet af lageret på den ene side og kontoret på den anden.
Den ene stok er beboelse for familien, og den anden er delt op, så de forskellige funktioner fremstår tydeligt som reception og butik. Denne opdeling fremhæves yderligere ved at lade facaden rykke tilbage i hak.
Kontor og reception er placeret i tæt forbindelse med hinanden. I midten af bygningskroppene er der placeret en dejlig gårdhave.

Udvalgte billeder og video fra projektet