Haarby Mejeri
Haarby Mejeri

Se flere billeder
fra dette projekt

Haarby Mejeri

Mejeriet bliver til små gule boliger

Dette projekt omfatter en hel eller delvis nedrivning af det eksisterende mejeri for at give plads til en mere åben boligbebyggelse. Den nye boligbebyggelses karakter vil i arkitektur og materialevalg sigte på at understrege den enkle og afdæmpede stil, der er så karakteristisk for den funktionelle tradition. Derudover tilstræbes det at give projektet et enkelt nutidigt udtryk.

Projektet disponeres som ca. 18 tætte/lave boliger i to etager med robuste og enkle teglfacader. Tagene har lav hældning, beklædt med tegl, zink eller skifer, der fremstår uden gavl og udhæng. Farveholdningen er inspireret af de øvrige bygninger i området og holdes i gul.

Vinduer og døre har enkle proportioner, og facadelinien er uden store fremspring.

 

Udvalgte billeder og video fra projektet