Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal
Gasa Blomsterterminal

Se flere billeder
fra dette projekt

Gasa Blomsterterminal

Den største eksportør af blomster i Danmark, GASA Group, realiserede i 2018 en drøm om et mere effektivt lager.

Planen åbnes op, så de grønne oaser samt udstillingshaven strømmer ind og bevisliggør, at GASA er en “Grøn virksomhed”. Grænsen mellem ude og inde udviskes, så store dele af huset kan inddrages til fremvisning, showhave, møder mv. Denne synergi mellem inde og ude kan producenterne udnytte til fremvisning året rundt af årstidernes tendenser.

vignetter-til-projekter/gasa-blomsterterminal---skitse.jpg

Der er i stueplanen arbejdet med at åbne planen op, så de grønne oaser samt udstillingshaven strømmer ind og bevisliggør, at GASA er en “Grøn virksomhed”. Grænsen mellem ude og inde udviskes, så store dele af huset kan inddrages til fremvisning, showhave, møder mv. Denne synergi mellem inde og ude kan producenterne udnytte til fremvisning året rundt af årstidernes tendenser. De grønne elementer griber en allerede ved ankomst, da der er direkte kig til den bagvedliggende udstillingshave samtidig med, at huset åbner sig op og de to etager forbindes vertikalt med et gennemgående grønt element. GASA præsenterer sig derved med en stærk identitet. 


Kantineområdet vil ligge sig op ad udstillingshave, så grænsen mellem disse udviskes og det grønne igen kan føre med ind i interiøret. Den åbne planløsning og den centrale indgang gør, at alle afdelingerne får større berøringsflade med hinanden.
Arbejdspladserne er placeret forholdsvist stringent, så dagslys mv. udnyttes til fulde. Dette gør, at rummet imellem arbejdsstationerne kan udnyttes til sociale zoner, højborde, møderum, kopi mv. Ved at tage brug af dette koncept og opdeling brydes det monotone layout, så der er plads og rum til alle.

 

VR Hall

VR Kantine

VR Kontor

VR Møderum

Video fra GASA GROUP´s ny domicil

 

 

Udvalgte billeder og video fra projektet