Forvandling i form af ny overetage

Tilføjelsen af en ny overetage indebærer en nøje overvejelse af bygningens strukturelle integritet. Det kræver ofte at fundamentet styrkes og at de eksisterende strukturer tilpasses.

Arkitektonisk set er det vigtigt at sikre en harmonisk overgang mellem det allerede eksisterende og den nye overetage, både i form og funktion. Der vil ofte være fokus på valget af materialer, som skal matche eller kontrastere eksisterende facade.

Ofte integreres der også terrasser eller taghaver, for at udnytte det ekstra rum og skabe god sammenhæng mellem etagerne.